Zajęcia dydaktyczne

Orkiestra Kubusia Puchatka

J. angielski
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w każdej grupie wiekowej . Co robimy w naszym przedszkolu, aby nauka języka obcego dla małego dziecka była ciekawa, pasjonująca i efektywna? ->      Dziecko na zajęciach czuje się dobrze i bezpiecznie. Pomagają w tym miękkie, kolorowe maskotki, z którymi dzieci spotykają się na zajęciach, przytulają się do nich, zaprzyjaźniają się z nimi. ->       Zajęcia przynoszą dziecku radość poprzez wspólne śpiewanie piosenek połączone z ruchem, tańce...

Dziecięca matematyka
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli.

Rytmika
Zajęcia prowadzone są przez p. Joannę dwa razy tygodniu - dla gr. Misiów,   Tygrysków, Kangurków oraz Sówek.

Gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej
Zajęcia prowadzone są przez wychowawców poszczególnych grup.

Ceramika
Ceramika   „Człowiek od zarania dziejów zajmuje się ceramiką. Glina – surowiec podatny na każde dotknięcie ręki pozwala tworzyć  naczynia, rzeźby, instrumenty muzyczne, ozdoby. Przedmioty te służyły człowiekowi do zaspakajania podstawowych potrzeb życia codziennego. Sztuka stanowi istotny składnik upowszechniania wartości kulturalnych. Jest czynnikiem integracyjnym, stwarza pole wspólnych przeżyć i doznań, dostarcza wzorów postępowania. Koncepcja wychowania przez sztukę obejmuje proces kształtowania estetycznej kultury człowieka, j...

Zajęcia plastyczne
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, wychowawców danych grup wiekowych i odbywają się raz w tygodniu. Tworzymy prace w różnych technikach i za pomocą różnych artykułów. Malujemy farbami, kredkami za pomocą pędzli, wałków, stępli a nawet rączek:) robimy wyklejanki, wydzieranki, wycinanki, kolaże...  Korzystamy z różnych materiałów takich jak bibuła, papier, wata, pudełka, patyki, nasiona, kasze, pasta do zębów i wszystko co można jeszcze wykorzystać do prac plastycznych. To po prostu trzeba zobaczyć.... ...

Religia
Religia Zajęcia prowadzi p. Jolanta. Odbywają się one raz w tygodniu. Na zajęciach dzieci poznają Pana Boga poprzez opowieści biblijne, piosenki, gesty oraz symbole religijne.