Zajęcia dydaktyczne

Logopedia
Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzi doświadczona Pani logopeda. Po przeprowadzeniu badania przesiewowego Pani doktor prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej. Zajęcia te odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

J. angielski
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w każdej grupie wiekowej . Zajęcia z języka z angielskiego w „Kubusiu Puchatku” zapewniają regularność kontaktu z językiem. Pamiętajmy jednak, aby nie zmuszać dziecka do mówienia po angielsku, jeśli nie będzie do tego gotowe. Jeśli poprawiamy błędy, róbmy to umiejętnie! Cieszmy się każdym nowym słowem – nawet wypowiedzianym nieudolnie! Kiedy rozpocząć naukę języka angielskiego? Takie pytanie często zadają rodzice. Czy najmłodsze przedszkolaki odnoszą jakąkolwiek kor...

Rytmika
Zajęcia prowadzone są przez p. Joannę dwa razy w tygodniu - dla gr. Misiów, Tygrysków, Kangurków oraz Sówek.

Gimnastyka
Zajęcia prowadzone są przez wychowawców poszczególnych grup.

Zajęcia plastyczne
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, wychowawców danych grup wiekowych . Tworzymy prace w różnych technikach i za pomocą różnych artykułów. Malujemy farbami, kredkami za pomocą pędzli, wałków, stępli a nawet rączek:) robimy wyklejanki, wydzieranki, wycinanki, kolaże...  Korzystamy z różnych materiałów takich jak bibuła, papier, wata, pudełka, patyki, nasiona, kasze, pasta do zębów i wszystko co można jeszcze wykorzystać do prac plastycznych. To po prostu trzeba zobaczyć....     czuringi d...

Religia
Religia Zajęcia prowadzi p. Jolanta. Odbywają się one raz w tygodniu. Na zajęciach dzieci poznają Pana Boga poprzez opowieści biblijne, piosenki, gesty oraz symbole religijne.