Oferta edukacyjna

 

Podstawę programową z języka angielskiego oraz zajęcia muzyczne nauczyciele realizują w godzinach 8.00-13.00.

W placówce pod kierunkiem specjalistów prowadzone są zajęcia edukacyjne takie jak:

 

Oprócz wyszczególnionych zajęć proponujemy Państwa pociechom:

 

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzi doświadczona Pani logopeda. Po przeprowadzeniu badania przesiewowego Pani doktor prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej. Zajęcia te odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia z j.angielskiego prowadzą lektorzy ze szkoły językowej.

Rytmikę prowadzi wykwalifikowana Pani nauczycielka. Podczas profesjonalnych  zajęć dzieci poznają instrumenty muzyczne, uczą się tańca. Przygotowują przedstawienia okolicznościowe.

Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i pakiety edukacyjne:  "Odkrywam siebie" wydawnictwa Mac.

Placówka przedszkola udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej i kierowanie dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne. 

W ramach programu wychowawczego dzieci uczą się dobrych manier, zwrotów grzecznościowych, nawiązywania prawidłowych relacji na różnych poziomach, rozwiązywania konfliktów i pozytywnej komunikacji interpersonalej.