Kadra Kubusia Puchatka - dr Anna Prożych

Logopeda dyplomowany, surdopedagog.