Kadra Kubusia PuchatkaSzymon Krawczyk
Dyrektor przedszkola

Joanna Piórkowska
Zastępca dyrektora

mgr Beata Chyża
Nauczycielka, wychowawczyni w grupie 5-latków. Sprawuje nadzór nad sprawami pedagogiczymi w przedszkolu.

mgr Edyta Zagańczyk
Nauczycielka, wychowawczyni grupy 6-latków.

mgr Agnieszka Paluchowska
Nauczycielka, wychowawczyni w grupie 4-latków.

mgr Izabela Kalińska
Nauczycielka, wychowawczyni w grupie 3-latków.

Iwona Bogucka
Pomoc nauczyciela w grupie 3-latków.

mgr Svitlana Hurniak
Pomoc nauczyciela w grupie 4-latków.

Marta Waloch
Pomoc nauczyciela w grupie 5-latków.

dr Anna Prożych
Logopeda dyplomowany, surdopedagog.

mgr Joanna Pietrzak
Nauczycielka rytmiki

mgr Jolanta Surała
Dyplomowana nauczycielka religii.

Iryna Zaretska
Personel pomocniczy

Małgorzata Majewska
Kucharka

Oksana Sikorska
Kucharka