Zasady przeciwepidemiczne obowiązujące w Przedszkolu Publicznym Kubuś Puchatek

Data dodania: 2021-09-07

Zasady  przeciwepidemiczne obowiązujące  w Przedszkolu Publicznym Kubuś Puchatek.

1. Do przedszkola nie są przyprowadzane dzieci z objawami przeziębienia, takimi jak kaszel i katar.  Takie dzieci zostaną przez nauczyciela odesłane do domu. Osoba przyprowadzająca dziecko także nie może  mieć  objawów przeziębienia, zakażenia wirusowego.

2. Każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola należy zdezynfekować ręce dostępnym tam płynem.  Nie należy ściągać maseczki.

Następnie należy poinformować przez domofon nauczyciela w sali, że dziecko zostało przyprowadzone do przedszkola.

3. W szatni nauczyciel zmierzy temperaturę dziecka zaraz po wejściu do przedszkola, jeżeli temperatura  wynosi ponad 37 C, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.

4. Poza szatnią obowiązuje dla osób dorosłych bezwzględny  zakaz wstępu na teren przedszkola. Dziecko jest odbierane i przyprowadzane do szatni przez nauczyciela.

5. Regularnie co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona sala lekcyjna. W związku z tym należy odpowiednio ubrać dziecko (poza ubraniem wierzchnim) żeby się nie przeziębiło.

6. Dziecko nie może przynosić z domu do przedszkola żadnych zabawek.

7. W momencie odbioru dziecka z przedszkola należy zadzwonić domofonem do sali gdzie przebywają dzieci, nauczyciel przyprowadzi dziecko do szatni.

8. Jeżeli dzieci przebywają na placu zabaw należy zawołać nauczyciela, nie należy wchodzić na teren placu zabaw.

O zasadach należy także poinformować osoby, która będzie przyprowadzają bądź odbierają dziecko z przedszkola (jeżeli to nie są rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka).