Zajęcia z domu.

Data dodania: 2021-03-26

W związku z czasowym zamknięciem przedszkola i brakiem możliwości prowadzenia zajęć edukacyjno-dydaktycznych w placówce chcemy zaproponować dzieciom, które pozostają z opiekunami w domu, możliwość nauki zdalnej z domu. Podręczniki są do odebrania w szatni.

Nauczyciele z każdej grupy będą  dla dzieci za pośrednictwem maili przysyłać propozycje ćwiczeń, zadań, które  dzieci mogą rozwiązywać, zrealizować w domu. Jeżeli nie otrzymacie Państwo maili proszę się skontaktować mailowo z nauczycielami każdej z grup. "Misie"- marzena.urbanska4@wp.pl; "Tygryski"- agnieszkap0@wp.pl; "Kangury"- beata-chyza@wp.pl; "Sowy" - edyta.zaganczyk80@gmail.com.