Funkcjonowanie przedszkola od 6.05.20r

Data dodania: 2020-05-28

Szanowni Państwo,

Jeżeli podjęliście decyzję o terminie przyprowadzania  dzieci do Przedszkola Kubuś Puchatek proszę wypełnić deklarację uczestniczenia dziecka w zajęciach opiekuńczych w placówce i z wyprzedzeniem poinformować o tym wraz podpisaną deklaracją  za pośrednictwem maila (co najmniej 2 dni przed wysłaniem dziecka do przedszkola). 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i potencjalnym ryzykiem zarażenia wirusem Covid -19, ze względów bezpieczeństwa należy ściśle stosować się do zaleceń związanych z pobytem dzieci, obowiązujących w Przedszkolu Publicznym Kubuś Puchatek. Przedszkole z uwagi na konieczność realizacji zdalnego nauczania w zakresie podstawy programowej oraz opiekę nad dziećmi na obszarze placówki, pracuje w godzinach 8.00-16.00. W pierwszej kolejności miejsce w przedszkolu będą miały zapewnione dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Należy podpisać 2 dokumenty (zasady obowiązujące w przedszkolu a także zgodę na pomiar temperatury) a następnie odesłać na maila przedszkola. Z zasadami proszę zapoznać także osoby odprowadzające/odbierające dzieci z placówki.