Ubezpieczenie

Data dodania: 2016-09-09

PZU - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w bieżącym roku przedszkolnym wynosi 36 zł.

(do 30.09.2016r u Nauczycieli)