Opłaty

Data dodania: 2015-09-13

Prosimy o uregulowanie należności za:

- Pakiety edukacyjne w roku przedszkolnym 2015/2016 dla poszczególnych grup wynoszą:

  3-latki: 68 zł

  4-latki: 80 zł

  5-latki: 116 zł

(wpłacamy do 21.09.2015r. u nauczycieli)

 

- PZU - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

w bieżącym roku przedszkolnym wynosi 35 zł. (do 30.09.2015r. u nauczycieli)

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

- Rytmika - 3-latki 30 zł,

                    4,5-latki 40 zł / miesiąc

- Piłka nożna - 20 zł / miesiąc

- Tańce - 30 zł / miesiąc

Prosimy o dokonywanie wpłaty do 5 dnia 

każdego miesiąca u nauczycieli.