Informacje różne wrzesień 2011

Data dodania: 2011-09-09

Realizujemy program „Entliczek - pentliczek”, do którego opracowany został pakiet pomocy dydaktycznych. Ceny kompletów (koszty ponoszą Rodzice) wynoszą:

3-latki: 44zł

4-latki: 59zł

5-latki: 59zł

...............................................................................................................................................................

Jak co roku zawieramy umowę z PZU.

Koszt ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno dziecko wynosi 20 zł.

...............................................................................................................................................................