Oferta edukacyjna

 

Podstawę programową z języka angielskiego oraz zajęcia muzyczne nauczyciele realizują w godzinach 8.00-13.00.

W placówce pod kierunkiem specjalistów prowadzone są zajęcia edukacyjne takie jak:

 

Oprócz wyszczególnionych zajęć proponujemy Państwa pociechom:

 

Współpracujemy również z doświadczonym logopedą, który przeprowadza badanie przesiewowe i prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej. Zajęcia te odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Placówka przedszkola udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej i kierowanie dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne. Proponujemy również warsztaty dla rodziców.

 

Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i pakiet edukacyjny „Odkrywam siebie"  wydawnictwa Mac.

 

W ramach programu wychowawczego dzieci uczą się dobrych manier, zwrotów grzecznościowych, nawiązywania prawidłowych relacji na różnych poziomach, rozwiązywanie konfliktów i pozytywnej komunikacji interpersonalej.