Kadra Kubusia Puchatka - mgr Joanna Mikołajczyk

Nauczycielka, wychowawczyni grupy 6-latków.

W 2014 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych na kierunku: geografia o specjalizacji: urbanistyka i planowanie przestrzenne. W 2017 roku ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku: pedagogika o specjalizacji: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i psychologią rozwojową. W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawe na kierunku: przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie.

W 2015 r. ukończyła szkolenie z zakresu doskonalenia nauczycieli organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, a także szkolenie – Diagnoza i terapia dziecka z autyzmem. W czerwcu 2016 r. uczestniczyła w kursie doskonalącym dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z diagnozy i terapii ręki (kurs I i II stopnia). Uzyskała tytuł terapeuty ręki. W lipcu 2016 r. podniosła swoje kwalifikacje biorąc udział w kursie na wychowawcę wypoczynku oraz w kursie na kierownika wycieczek oraz szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych. W 2018 r. ukończyła kurs I i II stopnia z ceramiki artystycznej.

Brała, także udział w konferencjach:

• Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej

• Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu

• Jak zwiększyć zaangażowanie dzieci, wykorzystując nowe technologie

• Sensodydaktyka w przedszkolu

• Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, satysfakcji oraz inspiracji do dalszego działania zarówno w życiu zawodowym jaki i prywatnym.