Kadra Kubusia Puchatka
Marianna Kazimierczak
Dyrektor przedszkola. Jest twórcą "Kubusia Puchatka". Nauczyciel z wieloletnim stażem. Jest bardzo przyjazna i otwarta na potrzeby innych. Tworzy ciepły klimat tej placówki.

mgr Joanna Mikołajczyk
Wychowawca grupy 6-latków. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych na kierunku: geografia o specjalizacji: urbanistyka i planowanie przestrzenne. W 2017 roku ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku: pedagogika o specjalizacji: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i psychologią rozwojową. W 2019 r. ukończyła studia p...

Sylwia Syperek
Nauczyciel, wychowawczyni w grupie 4-latków.

Iwona Osiadacz
Pomoc nauczyciela w grupie 3-latków.

Edyta Galbierczyk
Nauczyciel w grupie 5-latków.

Beata Chyża
Nauczyciel, wychowawczyni w grupie 5-latków.

Joanna Piórkowska
Zastępca dyrektora

Marzena Urbańska
Nauczyciel w grupie 3-latków.

mgr Joanna Pietrzak
Nauczyciel rytmiki

mgr Jolanta Surała
Dyplomowany nauczyciel religii. Posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

mgr Grażyna Łopata
Logopeda/Neurologopeda

Małgorzata Majewska
Kucharka

Krystyna Michalak
Kucharka