Kadra Kubusia Puchatka
Szymon Krawczyk
Dyrektor przedszkola. 

Joanna Piórkowska
Zastępca dyrektora

mgr Beata Chyża
Nauczycielka, wychowawczyni w grupie 5-latków.

mgr Edyta Zagańczyk
Nauczycielka, wychowawczyni grupy 6-latków.

mgr Agnieszka Paluchowska
Nauczycielka, wychowawczyni w grupie 4-latków.

lic. Marzena Urbańska
Nauczycielka, wychowawczyni w grupie 3-latków.

mgr Svitlana Hurniak
Pomoc nauczyciela w grupie 4-latków.

Iwona Osiadacz
Pomoc nauczyciela w grupie 3-latków.

Marta Waloch
Pomoc nauczyciela w grupie 5-latków.

dr Anna Prożych
Logopeda dyplomowany, surdopedagog.

mgr Joanna Pietrzak
Nauczycielka rytmiki

mgr Jolanta Surała
Dyplomowana nauczycielka religii.

Iryna Zaretska
Personel pomocniczy

Małgorzata Majewska
Kucharka

Krystyna Michalak
Kucharka