Kadra Kubusia Puchatka
Marianna Kazimierczak
Dyrektor przedszkola. Jest twórcą "Kubusia Puchatka". Nauczyciel z wieloletnim stażem. Jest bardzo przyjazna i otwarta na potrzeby innych. Tworzy ciepły klimat tej placówki.

Joanna Piórkowska
Zastępca dyrektora

Marzena Urbańska
Nauczyciel wspomagający w grupie 3-latków.

mgr Joanna Mikołajczyk
Wychowawca grupy 5,6-latków. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych. W 2014 roku rozpoczęła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalizacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i psychologią rozwojową. Ukończyła szkolenie z zakresu doskonalenia nauczycieli organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Ce...

mgr Joanna Pietrzak
Nauczyciel rytmiki

mgr Jolanta Surała
Dyplomowany nauczyciel religii. Posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

mgr Grażyna Łopata
Logopeda/Neurologopeda

Małgorzata Majewska
Kucharka

Krystyna Michalak
Kucharka