$1$2HPF6IBV$kDU.km4GND.z3t5V25iSQ.

Zawieszenie zajęć w przedszkolu do dnia 10.04.2020r

Data dodania: 2020-03-23

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w przedszkolu 

zostają zwieszone do dnia 10.04.2020r.