$1$t678d.l.$zwkEqFS5Nrzdyr0EkxLCF.

Dla Rodziców dzieci z grupy Misie

Data dodania: 2020-03-19

Rodzice dzieci z grupy Misie jeżeli nie otrzymali materiałów od p. Marzeny

to znaczy, że podali w kartach dzieci błędne adresy e-mail bądź ich w ogóle nie podali.

Proszę się skontaktować : marzi226@wp.pl