$1$EThc6hQK$JrKTFN61A9vJcl81STVFt.

Podstawa programowa.

Data dodania: 2018-09-07

Podstawę programową z języka angielskiego oraz zajęcia muzyczne nauczyciele realizują w godzinach 8.00-13.00.