$1$CC4jFa7o$I2pdELPeFnq2oQMCS0zCc.

Podawanie leków - ważne!

Data dodania: 2013-10-24

Leki dzieciom mogą podawać wyłącznie Rodzice.

W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania leków regulowany ustawą.